دیگه لازم نیست اینقدر پول بدید به صافکار !!!
با سری جدید عکس های طنز بهمن 93 در خدمت شما هستیم 
باقیشو تو ادامه مطلب ببینید

احتمالا رانندش زن بوده !!!
یدک کش آبودان
موس که بیاد به بازار .... 
دو نفریم !
راه داره!!